از مهمترین اهداف ما در هیرمان صادرات ایزوگام و عایق رطوبتی به تمامی کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عراق، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، قطر، ترکمنستان، آذربایجان و کشورهای عربی است و در حال حاضر با توجه به صادرات به تمامی کشورهای مذکور توانستیم نیازهای مشتریان هر کشوری را با توجه به آب و هوای آن مناطق و پارامترهای مورد نیاز آن ها تامین نمائیم.

و در آینده ای نه چندان دور محصولاتمان را به کشورهای اروپایی صادر خواهیم کرد و این امر با توجه به داشتن مدیران متخصص در مجموعه ما به زودی محقق خواهد شد.