خانه / قیمت محصولات

قیمت محصولات

نوع ایزوگام استاندارد ایزوگام قیمت ایزوگام
ایزوگام دولایه وزن ۴۰ کیلو ضخامت ۳ میلی متر BPP تماس با ۰۹۱۲۲۷۰۲۳۹۵
ایزوگام دولایه وزن ۴۲ کیلو ضخامت ۳٫۵ میلی متر BPP تماس با ۰۹۱۲۲۷۰۲۳۹۵
ایزوگام دولایه وزن ۴۲ کیلو ضخامت ۴ میلی متر BPP تماس با ۰۹۱۲۲۷۰۲۳۹۵
ایزوگام دولایه وزن ۴۵ کیلو ضخامت ۴ میلی متر BPP تماس با ۰۹۱۲۲۷۰۲۳۹۵
ایزوگام دولایه سفارشی با وزن خاص BPP تماس با ۰۹۱۲۲۷۰۲۳۹۵
ایزوگام طرح دار در انواع طرح های جدید BPP تماس با ۰۹۱۲۲۷۰۲۳۹۵
ایزوگام سنگریزه ای BPP تماس با ۰۹۱۲۲۷۰۲۳۹۵
ایزوگام ویژه صادرات به کشورهای مختلف BPP تماس با ۰۹۱۲۲۷۰۲۳۹۵
تماس ایزوگام هیرمان
error: Content is protected !!
سایت هیرمان